Urodziny Księdza Proboszcza Damiana Suszki


W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi życzymy Księdzu, by co dnia – mimo natłoku i trudu zajęć oraz obowiązków – słyszał Ksiądz nieustannie szeptane przez Ojca Niebieskiego wprost do serca słowa: (…) wezwałem cię po imieniu; tyś moim! (…) drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję (…) (Iz 43, 1b, 4), (…) miłość moja nie odstąpi od ciebie  (…) (Iz 54, 10b). Niech mądrość i moc Boża towarzyszą we wszelkich działaniach, wypełniając ofiarną miłością, głęboką radością i pokojem, a także niezachwianą nadzieją i wytrwałością nie tylko Księdza, ale również tych, do których jest Ksiądz posyłany.

 

Wspominając też niedawno obchodzoną  rocznicę święceń kapłańskich, najserdeczniej życzymy, by Maryja – Matka Kapłanów – nieustannie Księdza wspierała, otaczała czułą opieką i troskliwie, jak to tylko Ona potrafi, prowadziła po wszystkich ścieżkach, które wskazuje Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, który Księdza wybrał i powołał, wyznaczając trudną, ale piękną misję prowadzenia ku Niemu innych.

Szczęść Boże!

Samorząd Szkolny