Cześć ich pamięci!

13 października br. po raz kolejny udaliśmy się na nasz parafialny cmentarz, by przed Świętem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości wyczyścić groby kobiórzan poległych 3 września 1939 r.: Zdisława Ołtuszewskiego, Józefa Błąkały, Ludwika Pastuschki, Stefana Pyrtka i Augusta Moritza oraz Nieznanego Żołnierza (zapis zgodny z napisami nagrobnymi). Oddaliśmy także cześć naszym zmarłym nauczycielom i innym pracownikom szkoły, spoczywającym na naszej nekropolii.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających w najbliższym czasie groby bliskich, aby podarowali tym, którym tak wiele zawdzięczamy, chwilę zadumy i modlitwy przedłużonej ogniem płonącego znicza…

Ewa Jakielaszek

opiekun Samorządu Szkolnego

 
Ulti Clocks content