ŚNIADANIE DAJE MOC

W czwartek 12 października miała miejsce II edycja akcji Śniadanie daje moc! Uczniowie klas VI i VII oraz II i III gimnazjum przygotowali kanapki, którymi na kolejnych lekcjach częstowali nie tylko samych siebie, ale także młodszych kolegów - zgodnie z przygotowanym „grafikiem”.

Było nie tylko smacznie, ale i przesympatycznie. „Starszyzna szkolna” wzorowo wykazała się tak wiedzą na temat zdrowego żywienia, jak i umiejętnościami wcielenia jej w życie oraz zmysłem estetycznym do tego stopnia, że ślinka ciekła wszystkim zaraz po przekroczeniu progu szkoły, jako że kanapki były przygotowywane w świetlicy, zatem tuż obok drzwi wejściowych…

Akcja miała na celu promowanie zdrowego żywienia, a także rozwijanie poczucia estetyki. Niebagatelną sprawą było też zadanie kształcenia nawyku bezinteresownego dzielenia się z innymi tym, co sami posiadamy – i to z autentyczną radością. Każdy z tych celów został osiągnięty!

Przygotowanie poczęstunku zostało ocenione pod względem estetycznym oraz dietetycz-nym, a przyznane punkty uwzględnione w całorocznym konkursie Nasza Klasa.

Ewa Jakielaszek