Rodzina Szkół im. Jana Pawła II na Jasnogórskich Błoniach

4 października 2017 r. 29 przedstawicieli naszych klas II i III gimnazjum pojechało wraz z opiekunami na XVII Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Jej hasłem były słowa: Idźmy naprzód z nadzieją!

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik, pasterz diecezji radomskiej, który w swej homilii skoncentrował się na trzech wyjątkowych rocznicach. Nawiązując do słów Janowej Ewangelii: Niewiasto, oto syn Twój (…) Oto Matka twoja, główny celebrans zwrócił uwagę na niezwykłą rolę dzieci w wydarzeniach, które miały miejsce 100 lat temu w portugalskiej Fatimie, a 140 lat temu w warmińskim Gietrzwałdzie. Ks. biskup podkreślił fakt, że Maryja, której cudowny obraz na Jasnej Górze został upiększony koronami papieskimi Klemensa XI dokładnie 300 lat temu, objawiała się właśnie dzieciom: portugalskim pastuszkom - dziewięcioletniemu Franciszkowi, siedmioletniej Hiacyncie i dziesięcioletniej Łucji w Fatimie oraz trzynastoletniej Justynie i dwunastoletniej Barbarze w Gietrzwałdzie. Nie sposób nie przypomnieć tutaj słów naszego świętego patrona, który wielokrotnie kierował do młodych słowa: Wy jesteście moją nadzieją! Wy jesteście nadzieją świata! Jakże wyraźnie widać, że ten, który całego siebie w słowach: Totus tuus zawierzył Matce Bożej, doskonale potrafił odczytać Jej pragnienia.

 

Jasnogórskie wzgórze przyjęło przedstawicieli ponad 360 szkół noszących imię św. Jana Pawła II – począwszy od przedszkolaków po studentów uczelni, młodych ludzi, którzy przybyli z całej Polski. Jak przystało na październik, miesiąc szczególnie poświęcony Maryi, spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice chwalebne. W czasie Eucharystii tradycyjnie już odczytany został Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list do Ojca Świętego papieża Franciszka, zawierający m. in. serdeczne życzenia imieninowe, składane we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia każdy otrzymał obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z pieśnią Bogurodzica na odwrocie, a także dziesiątkę różańca, by nasza wspólna modlitwa – zgodnie z podstawowym przesłaniem objawień Maryi – trwała nieustannie…

Ewa Jakielaszek

 
Ulti Clocks content