18.01.2016

II Mistrzostwa szkoły w narciarstwie zjazdowym
1. 2. 3. 4.