10.11.2016

VIII Konkurs Piosenki Żołnierskiej
i Poezji Patriotycznej
(fot. A.Konieczna)
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28.