10.02.2016

Zajęcia w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego
(fot. J. Jaromin)
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.